Thursday, January 01, 2009

פרופ' ישע סיון - תקציר קורות חיים

פרופ' ישע סיון הוא מנהל מרכז קולר לחקר יזמות-סיכון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב ומרצה אורח לחדשנות והשקעות סיכון בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה הסינית של הונג קונג. הוא גם המייסד של Metaverse Labs MVL - קבוצת חשיבה לחקר חדשנות בחדשנות Innovating Innovating.

התמחותו כוללת פיתוח ומימוש פתרונות חדשניים בחברות, בהיי-טק, במוסדות ממשלתיים וביטחוניים. עשרות פרסומיו עוסקים בנושאי אסטרטגיה וטכנולוגיות מידע, חדשנות ויזמות-סיכון, תשתיות ידע ומערכות תקינה. בין הבולטים שבהם ניתן למנות את סטנדרטים בעידן הידע, תשעת המפתחות לתשתית ידע, ומאמריו בנושא 3D3C - תלת מימד, חברה, יצירה ומסחר.

סיון קיבל את תואר הדוקטורט מאוניברסיטת הרווארד שם חקר את השלכות תהליכי התקינה ברמה הלאומית והבינלאומית ומדיניות טכנולוגיה.

לפרטים נוספים ראה: