Thursday, January 01, 2009

פרופ' ישע סיון - תקציר קורות חיים

פרופ' ישע סיון הוא מנהל מרכז קולר לחקר יזמות-סיכון בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב. הוא גם המייסד של Metaverse Labs MVL - קבוצת חשיבה לחקר חדשנות בחדשנות Innovating Innovating.

התמחותו כוללת פיתוח ומימוש פתרונות חדשניים בחברות, בהיי-טק, במוסדות ממשלתיים וצבאיים. עשרות פרסומיו עוסקים בנושאי אסטרטגיה וטכנולוגיות מידע, חדשנות ויזמות-סיכון, תשתיות ידע ומערכות תקינה. בין הבולטים שבהם ניתן למנות את סטנדרטים בעידן הידע, תשעת המפתחות לתשתית ידע, ומאמריו בנושא 3D3C - תלת מימד, חברה, יצירה ומסחר.

סיון קיבל את תואר הדוקטורט מאוניברסיטת הרווארד שם חקר את השלכות תהליכי התקינה ברמה הלאומית והבינלאומית. סיון מרצה, מלמד ומנחה לתארים גבוהים בכלכלה וניהול (MBA, EMBA), הנדסה ועיצוב בתחומי התמחותו.

לפרטים נוספים ראה: